Realizované akcie

Verejný obstarávateľ:
Rok

Predmet zákazkyVerejný obstarávateľOznámenia
o vyhlásení
Oznámenia
o výsledku
Výmena okien v ZŠ a MŠ Ceská 10, Bratislava Nové MestoMestská časť Bratislava - Nové MestoVVO: 2012/30, 01666 - WYP
Ukončené
Dodávka sterilizátora s vyvíjacom pary a úpravovnou vody pre potreby Nemocnice s poliklinikou Královský Chlmec n. o.Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o.VVO: 2012/30, 01650 - WYT
Ukončené
Digitálny mamograf s pracovnou stanicou na snímkovanie pacientov a diagnostickou stanicou na diagnostiku apopisovanie snímok a tomosyntézy.Východoslovenský onkologický ústav KošiceÚV EÚ: 2012/S 30-048371
ÚV EÚ: 2012/S 30-048371 - oprava
VVO: 2012/30, 01627 - MST
VVO: 2012/30, 01627 - MST - oprava
ÚV EÚ: 2012/S 158-262945, 18.08.2012
VVO: 2012/157, 9686-ZST, 16.08.2012
CT simulátor s príslušenstvom pre Oddelenie radiačnej onkológie Východoslovenského onkologického ústavu,a.s.Východoslovenský onkologický ústav KošiceÚV EÚ: 2012/S 30-048369
VVO: 2012/30, 01628 - MST
ÚV EÚ: 2012/S 163-270462, 25.08.2012
VVO: 2012/160, 09841-ZST, 21.08.2012
Mlieko a mliecne výrobky pre oddelenie stravovacích služieb NOÚNárodný onkologický ústavVVO: 2012/28, 01532 - MST
VVO: 2012/96, 05663 - VST
Zvoz, zneškodňovanie nemocničného odpadu.Univerzitná Nemocnica BratislavaÚV EÚ: 2012/S 22-035769
VVO: 2012/22, 01163 - MSS
ÚV EÚ: 2012/S 103-171259
VVO: 2012/104, 06095 - ZSS
Poistenie motorových vozidiel Záchrannej služby Košice vrátane prístrojového vybavenia.Záchranná služba KošiceVVO: 2012/20, 01047 - MSS
VVO: 2012/76, 04566 - VSS
Dodávka transportného ventilátora pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného onkologického ústavu.Národný onkologický ústavVVO: 2012/17, 00939 - WYT
Ukončené
Projektové spracovanie územného plánu zóny Bratislava, Lamac - Zecák.Mestská časť Bratislava - LamačVVO: 2012/12, 00690 - WYS
Ukončené
Stará krytá plaváreň - KUNSTHALLE, KošiceMesto KošiceÚV EÚ: 2011/S 231-374645
VVO: 2011/232, 10254 - MUP
ÚV EÚ: 2012/S 138-229543
VVO: 2012/137, 08389 - VUP
< 37 38 39 40 41 >
 
AKTUÁLNE AKCIE
REALIZOVANÉ AKCIE
  • Odstránenie objektu HREBENDOVA 26,28, Košice
    25.8.2017
  • Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti ULTRAPROJEKT s.r.o.
    7.3.2017
  • Inovatívna technologická geodetická kancelária - vybavenie
    7.3.2017