O nás

Spoločnosť PRO - TENDER s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu v oblasti realizácie a poradenstva vo verejnom obstarávaní od roku 2005.

Hlavným predmetom činnosti je komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní a realizácia procesov verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Spoločnosť disponuje pracovným tímom s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý má odborné aj technické zázemie. Členovia tímu sú odborníkmi v oblasti verejného obstarávania. Majú praktické skúsenosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác. Realizovali postupy verejného obstarávania a poradenskú činnosť na strane verejných obstarávateľov, alebo iných osôb, ktoré boli povinné postupovať podľa Zákona o verejnom obstarávaní, ale aj na strane záujemcov alebo uchádzačov.

Našimi klientmi sú hlavne organizácie v oblasti zdravotníctva a školstva, ale aj obce a  súkromné spoločnosti, ktoré sú úspešnými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskeho  spoločenstva.

Realizácia postupov verejného obstarávania je administratívne náročná a preto má spoločnosť PRO – TENDER s.r.o.  pre sprehľadnenie činnosti spoločnosti, spoľahlivé zabezpečenie dokumentácie, zvyšovanie úrovne komunikácie so zákazníkmi a prevenciu pred chybami, zavedený systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva STN ISO 14001 a systém riadenia informačnej bezpečnosti STN ISO 27001.

 

 
AKTUÁLNE AKCIE
REALIZOVANÉ AKCIE
  • Odstránenie objektu HREBENDOVA 26,28, Košice
    25.8.2017
  • Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti ULTRAPROJEKT s.r.o.
    7.3.2017
  • Inovatívna technologická geodetická kancelária - vybavenie
    7.3.2017