Registrácia nového používateľa

E-mail:
Tento e-mail bude používaný na prihlásenie do systému. Na tento e-mail Vám
budú zasielané informácie o vysvetľovaní a dopĺňaní dokumentov príslušnej zákazky.
Heslo:
Heslo znova:
 
Obchodný názov:
Identifikačné číslo:
Kontaktná adresa:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Je potrebné vyplniť všetky údaje.
 
 
AKTUÁLNE AKCIE
REALIZOVANÉ AKCIE
  • Odstránenie objektu HREBENDOVA 26,28, Košice
    25.8.2017
  • Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti ULTRAPROJEKT s.r.o.
    7.3.2017
  • Inovatívna technologická geodetická kancelária - vybavenie
    7.3.2017